11/12/07

Nene Galee SOUMAH volgde als een van de eerste vrouwen het alfabetiseringsproject. Ze werd aangenomen door CEPAN.

17/05/07

Rotary Club de Royan steunt mariama 2

16/05/07

EH Frans Essel schenkt een bijdrage tvv Guinaid nav zijn pastoorsbenoeming in Assebroek

23/04/07

de zesde jaars van het St Pieterscollege te Blankenberge schenken hun winst van de 100-dagen aan Guinaid

20/04/07

VOBOS quiz tvv Guinaid

MARIAMA


CEPAN