Frisbee in Guinee geïntroduceerd.

Ons werkbezoek met Pasen 2008 zal in Tomboyah niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Peter & Wouter initieerden de plaastelijke gemeenschap in de geheimen van het frisbee-spel. Hilariteit alom, kijk en geniet mee :


CEPAN Coyah draait op volle toeren !We kregen onlangs ons 24ste verslag toegestuurd vanuit Coyah met gegevens over het kindervoedingscentrum. Hierbij geven we wat meer info over de bereikte doelgroep en de geboekte resultaten. Deze gegevens worden samengesteld via maandelijkse rapporten van de CEPAN-equipe, ons toegestuurd vanuit Coyah en Wonkifon.


In 2007-2008 werden gemiddeld zo’n 83 kinderen/maand behandeld. Een groot deel van hen (51%) is duidelijk ondervoed. Maandelijks krijgt het centrum ook te maken met zwaar ondervoede kinderen met een ernstige voedseldeficiëntie van meer dan 40%. Deze kinderen verkeren in een acuut levensgevaar. Gelukkig is dit cijfer afgenomen gedurende de voorbije twee jaar.


Opvallend is ook dat dit parochiale initiatief voornamelijk bezocht wordt door moslimvrouwen. Slechts een kleine 10% is van christelijke afkomst. Het centrum draagt op deze manier ook bij tot een grotere verdraagzaamheid tussen mensen met verschillende geloofsachtergrond.

Vanaf 2008 kregen we van de plaatselijke overheid interessante informatie inzake het geboortecijfer in Coyah. Dit cijfer liet ons toe om de dekkingsgraad te berekenen van het centrum. Deze dekkingsgraad geeft een indicatie over het impact van het centrum op de bevolking van Coyah. Op dit moment situeert deze dekkingsgraad op zo’n 39%. Een van de hoofddoelen voor volgend jaar zal zeker zijn om dit cijfer te verhogen.

Wie is Moussa Dadis Camara ?


Guinée heeft dus een nieuwe president. Volgens onze eerste telefonische contacten lijkt ook de bevolking deze jonge officier het volle vertrouwen te geven. Wie is deze "new kid in town" ?

Eerste opvallend feit is dat het om een "Forrestier" gaat, iemand uit de oostelijke regionen die gekenmerkt worden door een evenaarsklimaat. Hij werd geboren in Kouré vlakbij de grensstad Lola. Deze regio wordt gekenmerkt door een heel eigen cultuur, sterk verschilend van de grotere ethnische groepen van de rest van het land.

Tweede opvallend feit is dat het om een goed geschoold iemand gaat. Na zijn secundaire school volgde hij vanaf 1986 universitaire studies in Conakry waar hij een master haalde in Economie en Financiën. Van 1990 tot 2004 engageerde hij zich in het leger waar hij uiteindelijk benoemd werd tot "chef section carburant". Van 2004 tot 2006 kreeg hij een extra opleiding management in Duitsland.

Derde opvallend feit is dat Moussa Camara de eerste christelijke president van Guinée is, toch niet echt evident in een land waar 95% moslims leven. Verder is hij getrouwd en heeft kinderen. Hij spreekt vlot verschillende talen waaronder Frans en Duits, Soesoe, Malinké en zijn moedertaal het Kpèlè.
Vandaag ontmoette Camara al verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit de verschillende sectoren van het land. Tijdens dit "charme-offensief" klonk er in alle geval harde taal aan het adres van eventuele corrupte zakenlui die via miljardencontracten hun eigen zakken proberen te vullen met de rijkdommen van Guinée. Meer dan een derde van de wereldvoorraad bauxiet bevindt zich in Guinese bodem, verder is het land rijk aan allerlei ertsen zoals goud, diamant, ijzer, koper en uranium. Het zou misschien wel eens kunnen dat de echte revolutie nog moet beginnen...

Jawel, Moussa Dadis Camara de nieuwe president van Guinée.


Het lijkt er meer en meer op dat kapitein Camara effectief de derde president van Guinée wordt. Blijkbaar hebben de huidige ministers zijn autoriteit aanvaard en heeft hij op zijn beurt hen de opdracht gegeven hun job verder te zetten. Klaar is kees, zo lijkt het toch... Vandaag kon er zelfs een zalige kerstwens af voor de christelijke minderheid. Nu nog morgen de moeilijke klip van de begrafenis van Conté omzeilen en de derde republiek kan definitief van start gaan. In hoeverre dit effectief ook een verandering zal betekenen voor de doorsnee Guineeër is maar zeer de vraag.

Na de dood van de president heeft het dus twee dagen geduurd vooraleer het regime weer de draad kan heropnemen. En dit alles blijkbaar met instemming van het volk. Guinée lijkt zo nogmaals te bewijzen een "cas apart" te zijn en maakt zijn naam als "sixième continent" voorlopig waar ...

Moussa Dadis Camara: De nieuwe president van Guinée ?


Kapitein Moussa Dadis Camara werd door het CNDD (bestaande uit 32 personen...) uitgeroepen tot nieuwe president van Guinée. Zo snel kan het dus gaan in Guinée. In de straten van Conakry zou hij al toegejuicht geweest zijn door duizenden mensen.

Het valt nu af te wachten hoe de officiële instanties, die grondwettelijk de overgangstermijn naar nieuwe presidentsverkiezingen moesten verzorgen, zullen reageren. Het is ook niet duidelijk in hoeverre deze laatste nog gesteund worden door militairen. Tot nu toe kregen zij nog steeds de steun van de internationale gemeenschap waaronder de EU, de VS, de VN en de Afrikaanse Unie. Een internationale delegatie zal donderdag trachten de militairen te overhalen de wettelijke overgangsregeling te respecteren.

De "société civile" lijkt verdeeld over haar standpunt betreffende het CNDD.

Het hele scenario toont duidelijk aan hoe groot het machtsvacuüm is in Guinée. Als westerling bekijk je dit uiteraard met de nodige kritische bedenkingen en stel je je vragen bij de "D" van de CDNN. Anderzijds is het te begrijpen dat de grondwettelijke keuze die een overgangsperiode voorziet met het oog op nieuwe presidentsverkiezingen gepercipieerd wordt als het in stand houden van het huidige corrupte regime. Een Conté-regime zonder Conté zeg maar. Vandaar de roep tot verandering tout court... ongeacht de manier waarop...

Dood van Lansana Conte - CNDD aan de macht ?


Het CNDD maakte vandaag een lijst bekend van zijn samengestelde "regeringsraad". Het gaat om 26 militairen en 6 burgers. Het blijft onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt. Wel beloofde het CNDD verkiezingen te organiseren tegen eind 2010. Op die manier voorziet het zelf in een overgangsperiode van maar liefst twee jaar ! Ze beschuldigden verder de "loyalisten" van militaire steun te zoeken in het buitenland.


Een belangrijke mededeling kwam er ook van een van de woordvoerders van de zogenaamde "société civile". Deze burgerbeweging zorgde voor de protesten gedurende de afgelopen maanden tegen het regime van Conte. Welnu, de "société civile" steunt het CNDD niet !! Ze verklaren niet te willen meewerken aan een regime van drugbaronnen...


Op dit moment is de situatie in de hoofdstad en in de rest van het land eerder rustig. Iedereen kijkt echter gespannen uit naar de dag van de begrafenis van Conte. Hoe zal dit georganiseerd worden ? Op welke manier zullen de putchisten reageren ? Er wordt verwacht dat de begrafenis vrijdag zal plaatsvinden.


Dood van president Lansana Conte - Militaire coupDe president van Guinée, Lansana Conte, is gisterenavond in Conakry overleden. Na een militaire staatsgreep in 1984, regeerde hij het land met ijzeren hand. Precies 50 jaar na de onafhankelijkheid van Guinée staat het land dus opnieuw voor onzekere tijden. Vanmorgen kregen we berichten dat een 100-tal militairen een staatsgreep hebben gepleegd onder bevel van een jonge kapitein Moussa Camara. Deze laatste legde al een verklaring af op de nationale staatsomroep RTG. Hierbij verantwoorde hij zijn interventie als volgt :

" La Guinée a fêté le cinquantenaire de son indépendance le 2 octobre avec un classement dans la catégorie des pays les plus pauvres de la planète. Avec les immenses ressources naturelles dont elle est dotée, la Guinée aurait pu être beaucoup plus prospère, mais l'histoire et les hommes en ont décidé autrement. Les détournements de deniers publics, la corruption généralisée, l'impunité érigée en méthode de gouvernement, l'anarchie dans l'appareil de l'Etat ont fini par plonger notre pays dans une situation économique catastrophique, particulièrement dramatique pour la grande majorité des Guinéens.

Les membres de l'actuel gouvernement sont en grande partie responsables de ces crises sociales et économique sans précédent, de même les institutions républicaines ont brillé par leur incapacité à s'impliquer dans la résolution de cette crise ».


11u50 : Volgens een laatste persbericht van Guineenews zouden de putchisten (verzameld onder de naam CNDD (Comité national pour la démocratie et le développement) alle parlementsleden en hogere officieren van het leger aangemaand hebben om zich te verzamelen in het legerkwartier Alpha Yaya in Conakry teneinde hun veiligheid te kunnen verzekeren. Er is tot nu toe nog geen sprake van geweld.
13u00 : In twee nieuwe persberichten roept het CNDD de bevolking over het hele land op tot kalmte. Om plunderingen te voorkomen heerst er een samenscholingsverbod. Verder belooft het CNDD alle internationale akkoorden te respecteren.
18u00 : De toestand wordt met de minuut onduidelijker. Het lijkt er in alle geval op dat een "normale" grondwettelijke overgangsregeling naar nieuwe verkiezingen veraf is. Binnen het leger lijkt er een spanning te ontstaan tussen de loyalisten (zij die de grondwettelijke overgangsperiode willen respecteren) en de putchisten (zij die willen komaf maken met het "ancien régime"). Voor het eerst is er ook sprake van geweerschoten in de legerkampen van de hoofdstad.

Krak van het jaar !

Bram is genomineerd als "Krak van het jaar" in de gemeente De Haan. Door op hem te stemmen, komt onze vzw in de kijker te staan en wat reclame kunnen we best gebruiken. Door uw stem ( indien Bram de winnaar wordt) krijgt onze vzw een volledige bladzijde "reclame" in de Krant van West- Vlaanderen, met name De Zeewacht.
Kies als gemeente De Haan en als kandidaat : Bram Dewaele.
Dank u !

Guinée, 50 jaar onafhankelijk van Frankrijk.

Doch, terwijl de leiders van dit land samenzaten om deze belangrijke dag te herdenken, vonden de dokters van het land dat er op medisch gebied niet veel te vieren valt. Er is te weinig medisch personeel en materiaal. Soms is het zelfs moeilijk om basis levensreddende medicijnen in de apotheek terug te vinden.Sommige ambulances rijden niet uit omdat hun hospitaal het niet kan veroorloven de benzinetanks te vullen. Omdat het salaris van het medisch personeel niet toereikend is, zijn er sommige dokters die hun patienten hoge erelonen aanrekenen nog voor ze de patient behandelen. Op 8 september was er dan ook een 10-daagse staking van de medische staf van het land.

Niet enkel de medische wereld hinkt achterop in vergelijking met de West-Afrikaanse landen rondom hen, ook op andere domeinen is er een tekort : 60 % van de bevolking heeft geen toegang tot stromend water ; 40 % van het land bezit geen electriciteit. Wereldwijd staat Guinée op de 166 ste( op 170)plaats qua levenstandaard.

bron : www.irinnews.org

Welkom aan Dr Eugène

We verwelkomen Dr Eugène die in Brussel een cursus komt volgen tot eind juli. Toeval wou dat de vergadering van de vzw Guinaid precies gepland was een week na zijn aankomst. We zijn hem dan ook dankbaar dat hij zijn eerste vrij weekend al voor CEPAN wou opofferen. Persoonlijke communicatie is altijd leuker dan via mail. Het werkbezoek van Wouter had al duidelijk een possitieve elan gebracht want in mei bezochten 72 kinderen het centrum van CEPAN. Op onze vraag was er een sensibilisatie campagne in Coyah en dat heeft blijkbaar gewerkt .
We waren natuurlijk ook benieuwd wat Dr. Eugène's eerste indrukken waren van ons Belgenlandje (het is de eerste maal dat Dr Eugène Europa bezoekt); en we kregen een verrassend antwoord : "groen".

31 mei 2008

Men is er blijkbaar in geslaagd om de rust te doen terugkeren in de hoofdstad. Blijkbaar is er overleg geweest met de muitende militairen en zijn hun eisen (vnl. uitbetaling achterstallig loon) grotendeels ingewilligd. We hadden zelf telefonisch contact met Conakry waarbij ons werd verteld dat er in de stad een soort staat van beleg heerst.

30 mei 2008

De situatie in Conakry is er zeker niet op verbeterd. Muitende soldaten eisen het ontslag van alle generaals van het Guinese leger. Om hun eisen kracht bij te zetten, raakten ze al verschillende keren slaags met soldaten van de presidentiële wacht. Kaloum, het centrum van Conakry is op dit moment zeer onveilig.

27 mei 2008

Nadat president Conte afgelopen week de eerste minister heeft afgezet, is het erg onrustig in het land. Muitende soldaten hebben er mee voor gezorgd dat de minister van defensie eveneens de laan werd uitgestuurd. Vandaag heerste er in Kaloum, het absolute centrum van Conakry, een ware paniek. Alle winkels werden gesloten, her en der klonken geweerschoten. De presidentiële wacht blokkeerde de toegangsweg tot het centrum. Iedereen wacht vol angst en spanning de nacht af.

BENEFIET OP 5 APRIL !!!!


Voor de derde maal richt de groep Otentico een benefietavond in tvv een project. Ditmaal kozen ze voor Guinaid.

Ze zijn weer volop aan 't repeteren om van de derde editie weer iets speciaals te maken...want wie er de de vorige jaren bij was laten we niet op zijn honger zitten. Oudere nummertjes zijn vervangen door nieuwe en bovendien hebben ze 'La Victoire', een Kongolees gospelkoor bereid gevonden om hen te komen bijtreden.Redenen genoeg dus om ons project ook dit jaar te steunen met jullie aanwezigheid .

Praktische info :
wanneer : zaterdag 5 april 2008 vanaf 19u30
waar: Zaal de Caproen - Breendoncklaan 2a - Bredene
Toegangsprijzen :
1) 15 euro voor het aperitief, de maaltijd, het optreden en de fuif (inschrijven voor 22 maart 2008) / kinderen tot en met 12 jaar betalen 7,50 €
2) 5 euro voor het optreden en de fuif (inschrijving niet nodig)
hoe inschrijven ?
* reservatie door te storten op het bankrekeningnummer van OTENTICO VZW 068-2428143-66
met vermelding : Guinaid + naam + aantal personen

Meer info op nr. 0495 / 88.56.10

of op de website http://www.otentico.be/

Hopelijk tot zaterdag 5 april in Bredene ! Dank bij voorbaat.

16/03/2008

Guinee kent de laatste dagen hoge temperaturen. Vandaag klom het kwik in Conakry tot 39°. Het hoge aantal gevallen van meningitis in de kuststreek (zo'n 220 waarvan al 55 doden) wordt door deze temperaturen allesbehalve geremd.

WERKBEZOEK COYAH

Volgende week vertrekt Wouter naar Guinee voor een werkbezoek van twee weken. Het programma belooft druk te worden !
Enkele uitdagingen die hem te wachten staan :

CEPAN : Wouter zal contact opnemen met de gemeentelijke overheid van Coyah om te weten te komen hoeveel kinderen we in Coyah bereiken. Het zou ook interessant zijn te weten welke beroepen de ouders van deze kinderen uitoefenen.
Er moet ook nagegaan worden hoe het tweede deelcentrum in Wonkifon functioneert. Verder willen we bekijken hoe de vorming van de animatrices ( die instaan voor de voorlichting binnen cepan naar de ouders toe) verlopen is. Ook de kostprijs van de maaltijden voor de baby's zal herbekeken worden om te zien of de berekeningen van half 2006 nog voldoen. We hopen ook contact te nemen met Unicef Guinee om een oplossing te vinden voor de dure kost van het melkpoeder.

Als tweede luik binnen "MARIAMA" (alfabetisering) vragen de plaatselijke mensen steun bij het heropstarten van hun weefcentrum. We denken aan micro-financiering, Wouter bekijkt ter plaatse de noden en verwachtingen.

Voor deze blog en nieuwsbrief hopen we dat Wouter enkele plaatselijke interviews kan afnemen zodat de mensen die CEPAN en MARIAMA ontdekten hun gevoelens hierrond kunnen verwoorden.
Als het een beetje meezit komt er misschien wel een online verslagje vanuit Conakry.
We wensen hem veel succes !

Algemene vergadering GUINAID

Op woensdag 12 maart ek. worden de leden van GUINAID vzw. uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene vergadering om 20u00 in de Doelhofstraat, 37 te Nieuwmunster.

Jus de Gingin

of sap van Gember।
Op 28 februari werden wij uitgenodigd door de pastorale werkgroep van het SFX, campus van het AZ St। Jan, om onze powerpointpresentatie van de vzw GUINAID voor te stellen। Nadien was er een lekkere maaltijd waarvan de opbrengst onze vzw te goede komt, waarvoor nogmaals dank.
Als welkomsdrankje ontvingen wij een aperitiefje op basis van gember। De kok van dienst verrastte ons en op vraag van velen : het recept !
200gr verse gember
1/2 l water
het sap van 4 groene citroenen
naar smaak : vloeibare rietsuiker (sirop de cane)
1,5 l ananassap of appelsap
De gember in kleine stukjes snijden en goed wassen, fijnhakken. Het water erbijvoegen en mixen tot je een gladde massa bekomt. Zeven zodat je enkel sap overhoudt. De andere ingredienten erbij voegen en zeer koud serveren.
Smakelijk !
ps overdrijf niet met dit drankje want je krijgt er een echte energie boost van !

20/02/2008


De cijfers van het CEPAN kindercentrum voor de maand januari 2008 :


- Tijdens 126 consultaties werden 75 kinderen onderzocht waarvan 39 de eerste maal.


- 37 kinderen waren goed gevoed.

- 31 kinderen waren licht ondervoed. (<25%)

- 5 kinderen waren behoorlijk ondervoed. (25%<...<40%)

- 2 kinderen waren ernstig ondervoed (>40%)


93% van de kinderen kwamen uit een moslimgezin.


Les Vieux Baobabs


Negen februari was Guinée inderdaad nog geen klein beetje te zien in De Centrale te Gent. Een zeer gekleurd en talrijk publiek gaf bijhorende aanmoedigingen en commentaar tijdens de film-documentaire "Les Vieux Baobabs".De film kreeg deze naam omdat een aantal instrumenten in Guinée enkele nog door oude mannen bespeeld worden. Als zij er niet meer zijn, kan niemand dat instrument nog bespelen.
"Een oude man die sterft, is als een bibliotheek die in vlammen opgaat."
Het was een mooie reportage met veel variatie. Het muzikaal leven in Guinée kwam aan bod op een manier die ook niet-muziekliefhebbers aanspreekt. Groot was mijn verrassing om tijdens de film Coyah te herkennen. Ook daar woont een oude man die een bijna vergeten instrument bespeelde. Als hij geen opvolgers vindt, dan behoort dit instrument voorgoed tot de geschiedenis. Het is dan ook de doelstelling van deze vzw om in Guinée opleidingen aan te bieden aan jonge mensen om deze instrumenten te leren bespelen en hun muzikale geschiedenis te redden. Enkele namen + het instrument dat ze bespelen : M'bady Kouyate : kora ; Diary Kouyate : zang ; makan camara : Tounè (klarinetachtig) ; Amadou bolon : bolon ; Mamady Mansare : fluit : samba Oury barry : njènjè (viool) ; Bakhaly camara : balafoon ; Mikailou bangoura : djembe
Nadien was er een spetterend optreden van de groep Folikan met enkele bekende Afrikaanse artiesten : oa Sene Touré (Guinée) , Sekou Diaby (Guinée) en Moussa Djembélé ( Burkina). Verschillende mensen sprongen op het podium om de opzwepende muziek te begeleiden met traditionele dans.

Voor wie dit alles gemist heeft : geen nood. Er volgt een voorstelling in Brugge. Meer info hierover volgt zeker ! Kan je nu al niet meer wachten : bekijk dan zeker even deze website http://www.lesvieuxbaobabs.com/

meer info : Doyi-Doyi vzw
kunstenaarstraat 128
9040 St.-Amandsberg

14/02/2008

Het gerucht doet de ronde dat de brandstofprijzen weer zouden stijgen in Guinee.

1 liter benzine zou dan zo'n fgn. 6000 kosten wat overeenkomt met een kleine euro. Hierdoor verkozen vele transporteurs om vandaag nog eens de tank vol te gieten wat ellenlange files tot gevolg had.

Kameroen - Egypte : 0-1

Egypte heeft voor de zesde keer de Afrikaanse landenbeker gewonnen. In de finale van de Africa Cup klopte de titelverdediger de Ontembare Leeuwen van Kameroen.
Anderlecht-speler Ahmed Hassan speelde zijn zevende Africa Cup. De Egyptenaar droeg in de finale de aanvoerdersband van zijn land. Egypte begon fel aan de finale in Ghana. Kameni ging goed plat bij een vrije trap van Hosny. De Kameroense doelman hield ook Moteab twee keer van een goal. Kameroen was nauwelijks gevaarlijk, op een vrije trap van Geremi na.Na de rust bleef Egypte nadrukkelijk op zoek naar een goal. Toen invaller Zidan Rigobert Song de bal ontfutselde, hoefde Abou Treika maar binnen te trappen.Egypte won het toernooi voor de zesde keer en is daarmee titelhouder. Ghana en Kameroen blijven op vier eindzeges steken.Samuel Eto'o (Barcelona) van Kameroen kreeg een troostprijs. Hij werd met vijf doelpunten topschutter van het toernooi. De Egyptenaar Hosny Abd Rabou was de beste speler. (bron: Sporza)

09/02/2008

De belangrijke VN nieuwssite IRIN maakt melding van een steeds groter wordend aantal straatkinderen in Conakry. Vaak gaat het om wezen van wie de ouders overleden zijn en die door de rest van de familie niet worden opgevangen. De economische uitzichtloosheid in vele gezinnen, de overvloed aan kinderen wegens polygame relaties, het gebrek aan voorbehoedsmiddelen,... brengen vele moeders aan de rand van de wanhoop. Kinderen worden dan vaak toevertrouwd aan personen die op hun beurt van deze kinderen willen profiteren. Vele kinderen verkiezen dan ook te vluchten. Het leven op straat is echter niet zonder gevaar. Handelaars zouden immers kinderen meelokken en hun een beter leven beloven. Meestal worden ze echter gebruikt voor slavenwerk, kinderprostitutie en organenhandel. In enkele gevallen was er zelfs sprake van kinderoffers tijdens animistische ceremonies.

7/02/2008


AFRIKAANS VOETBAL


Ons verblijf in Afrika gaf me wel de tijd om wat beter de impact van het voetbalspel op een Afrikaanse samenleving te observeren. Een interessant artikel in ‘Le Figaro’ van 28 januari 2006 gaf me hierbij wat inspiratie. Als voorbeeld worden de “éléphants ivoiriens” genomen.

Ivoorkust heeft een leuke, frisse ploeg, mooie spelers ook, die ongetwijfeld na de wedstrijd nog gezellig in de kleedkamers wat fratsen uithalen met hun trainer. Ook hun spelstijl is luchtig en technisch van hoog niveau, het combinatiespel wordt niet geschuwd en regelmatig wordt de bal minutenlang vrolijk rondgetikt binnen de ploeg, kortom een genot voor menig voetballiefhebber. Je zou haast vergeten welk verschrikkelijk zwaar juk er op hun frêle, ebbenhouten schouders rust. Zoals elke Afrikaanse ploeg zijn ze het voor hun land verplicht om met een goed resultaat huiswaarts te keren, een slecht resultaat wordt immers beschouwd als een collectieve vernedering. Voor de leuke jongens uit Ivoorkust speelt er zich daarenboven een drama achter de schermen af ten gevolge van de verschrikkelijke burgeroorlog die er de afgelopen drie jaar heerst. Het mag dan ook een wonder heten dat deze jongens op het veld vaak oogstrelend voetbal afleveren. Akkoord, quasi alle spelers circuleren wel ergens in het Europese voetbaleldorado. Sterspeler Didier Drogba was 5 jaar oud toen hij Ivoorkust verliet voor Frankrijk. Het vaderland wordt enkel nog eens bezocht bij een eventuele vakantie of bij het spelen van een verplichte interland. Maar,… iedereen heeft zijn familie in het thuisland en de situatie wordt op de voet gevolgd. Ik kan me voorstellen dat er in de kleedkamers soms stilte heerst na het zoveelste verschrikkelijke bericht over nieuwe etnische, religieuze en neokoloniale conflicten. Er zal dan weinig gelachen worden en de spanning moet te snijden zijn tussen de verschillende animisten, moslims, christenen, … De voormalige Franse trainer Henri Michel verwoordde het als volgt : “En Côte d’Ivoire, il peut se passer n’importe quoi, n’importe quand. Lorsqu’on est attaché, comme moi, à ce pays, l’un des plus beaux que je connaisse et qu’on assiste, impuissant à ce désastre, on a envie de pleurer. C’est terrible : la population est en plein désarroi social et économique. »
Voetbal krijgt hier dan ook een dubieuze rol toebedeeld als wankel middel tot verzoening. “FAITES-NOUS PLAISIR” titelde de Ivoriaanse krant ‘Fraternité Matin”. “Nous souhaitons que l’équipe nous procure de la joie et non de la frustration comme la politique.” viel het nog elders te lezen. In september 2005 verklaarde de minister van sport nog dat bij een eventuele kwalificatie voor het WK. het einde van de oorlog zou afgekondigd worden en het land vreedzaam zou worden herenigd. Ivoorkust verloor echter in de blessuretijd van Kameroen met 2-3 en het was wachten tot het wonder van Caïro, net een week later, waarbij Kameroen in de laatste minuut een penalty miste tegen Egypte en zo het WK-ticket alsnog aan Ivoorkust moest laten. De belofte van de minister van sport bevond zich ondertussen al ergens in een muffe lade van zijn ministerie in Abidjan. Het geeft allemaal aan welke belangen er voor deze jongens op het spel staan.

Kan voetbal de wereld redden ? Sterspeler Drogba, overtuigd katholiek verklaarde na de kwalificatie voor het WK 2006 publiekelijk : “ Ivoiriens, Ivoiriens du nord, du sud, de l’est et de l’ouest, on vous a prouvé aujourd’hui que tout le pays peut cohabiter et jouer ensemble pour un même objectif. On vous le demande, on se met à genoux, pardonnez !!On se met à genoux pour que le pays, avec toutes ses richesses, ne sombre pas dans la guerre. Déposez toutes les armes, organisez des élections et tout ira mieux.» Eigenaardig genoeg heeft deze vredesboodschap impact gehad, het werd voor een tijdje rustiger in Ivoorkust en de spelers stelden zelfs voor om in het noorden van het land te gaan bemiddelen met de heersende rebellen. Helaas werden ze “gerecupereerd” door de huidige president Gbagbo die ze uitgebreid huldigde in zijn paleis. Het conflict is ondertussen weer opgelaaid…
Toch kan je je geen sterker vredessymbool voorstellen dan deze 11 spelers die, ondanks hun grote etnische en religieuze verschillen, een krachtig neen zeggen aan elke vorm van politieke en religieuze onverdraagzaamheid. Of zoals hun trainer het uitdrukt :
“Ce qui est beau dans cette équipe, c’est que tout le monde arrive malgré tout à travailler ensemble. »
Elk goed resultaat zou dan niet alleen een sportieve trofee voor Abidjan opleveren maar ook een hoopvol teken van vrede voor dit verscheurde land kunnen betekenen. En dit geldt nog steeds voor CAN 2008.

Ivoorkust - Guinee : 5-0

Het heeft niet moge zijn voor de Syli's (= de olifanten). Een forfaitpandoering tegen het Ivoriaanse wonderteam betekent op zich een heuse afgang maar is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Ivoorkust heeft immers heel wat topspelers in eigen rangen die ook de Europese velden onveilig maken. Het bescheiden Guinee werd voor de wedstrijd kansloos geacht tegen het sterrenelftal van Ivoorkust. Maar het duurde nog lang voor de Guineeërs zich gewonnen gaven.
Abdelkader Keita brak in de 25e minuut de ban met een knappe soloactie.Pas in de tweede helft kwam Ivoorkust helemaal los. Het Chelsea-duo Didier Drogba en Salomon Kalou rolde de defensie van Guinee in tien minuten drie keer op.Bakary Koné zette vijf minuten voor het einde de kers op de taart met de 5-0.Donderdag neemt Ivoorkust, de verliezende finalist van 2006, het in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen Egypte en Angola.Ivoorkust is met een missie op de Africa Cup. Het heeft de beker beloofd aan ex-coach Ulrich Stielike, wiens zoon tijdens de Africa Cup is overleden.

30/01/2008In het dorpje Bangouya, niet ver van Coyah, heeft een brand in de brousse een ravage aangericht bij een plaatselijke fruitboer. Ongeveer 23 ha. grond ging in de vlammen op. De eigenaar, Amadou Diallo, vermoedt dat er kwaad opzet in het spel zit. Privé-ondernemers zouden regelmatig geboycot worden in hun initiatief. Ook wij werden in 2006 in het voorjaar opgeschrikt door een hevige broussebrand :


Verslag 80: week van 20 tot 26 maart 2006

Met week 80 zit 4/5 van onze missie erop. En het was me een weekje…
Toen ik maandag rond 13 u 30 thuiskwam, vond ik alle familieleden aan de siest. (jaja) Na iets gegeten te hebben wilde ik me ook op bed leggen, maar ik hoorde voortdurend een geluid dat ik niet kon thuisbrengen. Ze waren in het atelier naast ons leien aan het maken, daar was ook wel enig klopwerk bij. Maar er was iets als krakende bamboe, of lichte ontploffinkjes van een motor, of geweerschoten… Wouter dacht dat het vuur was in de verte… Hij dutte rustig verder, maar toen ik dacht aan de mogelijkheid van brand, vond ik de geluiden toch wel luid, dwz dichtbij. Ik trok dus mijn (stoute…) schoenen en lange broek aan om de brousse in te trekken. Onmiddellijk vertelde iemand dat alle broeders en bewakers het terrein tegenover ons huis ingegaan waren om een brand te bestrijden. En inderdaad, zo’n 20 meter verder zie ik père Joseph met een bladerentak in zijn handen machteloos kijken naar een enorme lange vuurlijn. Hij riep maar dat het gevaarlijk was en dat alle broeders verder op het terrein waren. Waar konden ze zijn: in het vuur? Achter het vuur? Intussen ingesloten door het vuur? Ik zag de ernst van de situatie in. Hen roepen had geen zin: het vuur en de wind maakten teveel lawaai. Het vuur bestrijden door erop te slaan had ook geen zin. Misschien helpt dat om een klein brandje te doven, maar hier was geen beginnen aan. Toen ik daar stond te kijken, zag ik hoe bij een (hete) windvlaag de vuurzee in enkele seconden wel vijf meter vooruitschoof met vlammen van 3 tot 4 meter hoog. Vluchten!!
Vlak aan de overkant van de smalle piste staat ons huis, met een omheining van kurkdroge bamboe. Als de vlammen tot daar geraken gaat ons huis eraan. Zal de weg de vuurzee tegenhouden? Onmiddellijk riep ik alle slapenden wakker: “Schoenen aan en naar het klooster van de paters!!”. De wind blies de rook onze richting uit. De kinderen en Melia bleven best in het klooster. Daar was geen rook en ze waren er ver van het vuur. Intussen bracht Wouter de auto naar veiliger oorden en ik de brommer. Toen we terug bij het huis kwamen waren alle broeders heelhuids uit het brandende terrein gekomen. We besloten het vuur maar zijn gang te laten gaan en alles te laten afbranden aan de overkant van de weg. Maar telkens er iets vuur vatte aan onze kant zouden we het onmiddellijk proberen te doven. De vlammen aan de overkant van de piste raakten de onderste blaren van de bomen aan onze kant. Als die bomen vuur vatten, wat moesten we dan beginnen? Met emmers water probeerden we te beletten dat het vuur de weg overstak. Met veel geloop, geklop, gestamp en gesprenkel is ons dat gelukt. Oef… Achter het brandende terrein bevindt zich een plantage van de broeders met 4000 jong aangeplante boompjes, gelukkig gescheiden door een brandgang. Père Eric wilde met een aantal broeders vermijden dat ook dat terrein vuur zou vatten. Hij wilde zoveel mogelijk emmers water laten aandragen, om de brandgang nat te maken. Ik wilde wel nog helpen om emmers te vullen en aan te geven, maar nog eens de brand inlopen, nee hoor. Na een tijdje kwamen de broeders terug. Het gevaar was geweken: ook hun plantage had geen vuur gevat. Om 15 uur kon iedereen zich gaan douchen. De auto, de brommer en de kinderen werden teruggehaald en het schoolwerk rond de tafel kon beginnen. Na een half uurtje vond ik dat er toch weer veel rook rechts van ons huis te zien was. Ik dacht eraan hoe in België de brandweer altijd uren moet nablussen om heropflakkeringen tegen te gaan. Daarom nam ik voor alle zekerheid een kijkje en bemerkte dat aan onze kant van de weg, het terrein tussen ons en de paters vuur had gevat. De vlammen die we eerder met takken en stampvoetend gedoofd hadden, waren onder de bladeren blijven smeulen en laaiden nu opnieuw op. Het waren lage vlammen, maar het was wel alweer een oppervlakte van ca 2 m² . Met de hulp van onze bewaker was alles wel snel geblust… Hadden we ons fototoestel nog, dan hadden we jullie graag een foto laten zien van het zwartgeblakerde gebied… Het lijkt daar nu net herfst. Ondertussen is er reeds meer dan 100 dagen geen druppel regen meer uit de lucht gevallen.

Guinee gekwalificeerd voor de kwartfinales

Guinee plaatste zich voor de kwartfinales na een moeizaam 1-1 gelijkspel tegen Namibië. Zonder spelmaker Pascal Feindouno werd het bibberen en beven tot de laatste moment. In de kwartfinales komt Guinee uit tegen de winnaar van de groep des doods met oa. Ivoorkust en Mali. Ook dan zullen de Syli hun Zidane Feindouno moeten missen.

25/01/2008 : State of Children

Nergens is de noodzaak van geïntegreerde gezondheidssystemen zo groot als in Sub-Sahara Afrika, waar de kindersterfte het hoogst is. Gemiddeld 1 op de 6 kinderen sterft voor het vijfde levensjaar. In 2006 namen de Afrikaanse landen beneden de Sahara zelfs bijna de helft van alle kinderen die voor het vijfde levensjaar stierven voor hun rekening, terwijl in dat gebied minder dan een kwart van de kinderwereldbevolking leeft.

bron http://www.unicef.nl/unicef/show/id=152961

Marokko-Guinee : 2-3 !!

Met deze schitterende overwinning hebben de Syli zich weer volop in de strijd voor een plaats in de tweede ronde gegooid. Een overwinning van 3-0 tegen het zwakke Namibië volstaat nu zeker voor kwalificatie. In andere gevallen hangt alles af van de wedstrijd Marokko-Ghana.

Ghana-Guinee : 2-1

Het heeft niet mogen zijn voor Guinee. Geen verrassing bij de openingswedstrijd van de Africacup. Gastland Ghana heeft het toernooi ingezet met een overwinning tegen Guinee in groep A. Ghana was de betere ploeg, maar de goal van de overwinning viel pas in de slotfase. Sulley Muntari zorgde voor vreugde in Ghana.
Bij de rust was er nog niet gescoord, maar een dominant Ghana had toen al moeten voorstaan. Drie keer trof het gastland het doelkader. Eerste mikte Agogo op de paal, daarna Essien en Muntari.

Guinee probeerde wel aan te vallen, maar eenzame spits Youla (ex-Lokeren en ex-Anderlecht) werd niet bereikt.Na de pauze ging Ghana door op zijn elan. Het kreeg wat hulp van de scheidsrechter uit de Seychellen.Die legde de bal op de stip na een twijfelachtige overtreding, Udinese-speler Asamoah Gyan faalde niet.Maar tien minuten later dompelde Guinee het enthousiaste thuispubliek in droefenis: Kalabane kopte de 1-1 via de lat in doel. Ghana legde zich niet neer bij een gelijkspel en kreeg in de slotminuut wat het verdiende. Sulley Muntari (Portsmouth) vloerde de keeper van Guinee met een knal vanaf 30 meter.

10/01/2008

De staking is tot nader order opgeschort !!

09/01/2008Het is onduidelijk wat er morgen staat te gebeuren. Tot nu toe is er nog geen sprake van een opschorting van de stakingsoproep. De vakbondsverantwoordelijken (oa. Rabiatou Diallo - zie foto) trokken hun oproep tot dusver niet in. Niemand lijkt goed te kunnen inschatten welke gevolgen deze oproep voor het land zou betekenen. Toch lijkt een massaal stakingsprotest zoals in januari 2007 zeer onwaarschijnlijk.

07/01/2008

Er wordt druk overleg gepleegd om de aangekondigde staking van 10 januari ek. alsnog te vermijden. Ook het aartsbisdom speelt hierbij opnieuw een actieve rol. Mgr. Vincent Coulibaly ontving vandaag de vertegenwoordigers van de vakbonden, de "société civile" en het patronaat. Gisteren werd er druk overleg gepleegd tussen de leden van de consensus-regering en de vakbonden. Er wordt verwacht dat de stakingsoproep sowieso minder impact zal hebben dan verleden jaar.

06/01/08

Robert Nouzaret, de Franse trainer van het Guinese elftal (les "syli's nationals), heeft een nachtwaker aangesteld om zijn spelers tijdens hun oefenstage in Malaga in de gaten te houden. Deze oefenstage wordt gehouden in voorbereiding van de komende Africa-cup. Bij vorige campagnes stonden de syli nogal bekend om hun nachtelijke escapades... en ... hun eerder zwakke resultaat...

05/01/2008

Er is gisteren in Conakry gedurende de hele dag druk overleg gepleegd op hoog niveau. De eerste minister Lansana Kouyaté werpt zich op als bemiddelaar tussen de verschillende belangengroepen en wil kost wat kost een scenario van 2007 vermijden. Zijn regering vraagt echter wel aan de president om terug te komen op het ontslag van de minister van communicatie.
Ondertussen hebben de vakbonden gisteren een officieel communiqué verspreid waarbij ze oproepen tot een algemene nationale staking vanaf 10 januari, precies dezelfde dag van het begin van de bloedige stakingsgolf van één jaar geleden waarbij ongeveer 200 mensen om het leven kwamen. Het reisadvies van het Belgisch ministerie van buitenlandse zaken volgt de zaken op de voet en vermeldt de onrust tjidens de nacht van 3 op 4 januari ll.

04/01/2008

De rally Paris-Dakar gaat niet door... en daar zijn we eigenlijk niet zo rouwig om. Voor de liefhebbers toch een uniek fotootje van onze allerbeste Koen Wouters tijdens de woestijnrally in de buurt van Labé in januari 2006


04/01/2008


Op 22 december 2007 werd het "centre de tissage" in Coyah heropend. Deze heropening kadert in een parochiaal alfabetiseringsproject Mariama dat in 2005-2006 werd georganiseerd. Het weefcentrum in het centrum van Coyah bezit een 10-tal weefgetouwen en fabriceert stoffen van hoge kwaliteit. Dankzij Guinaid werd dit alfabetiseringsproject gefinancierd.

04/01/2008

Guinée heeft net als Mali vandaag zijn selectie bekendgemaakt voor de Afrika Cup in Ghana. Daarbij zitten enkele opvallende namen die we nog kennen uit het verleden in België, maar ook een speler van derdeklasser Couillet.
Naby Yattara is de derde doelman van Guinée op de Afrika Cup die straks in Ghana begint. Hij komt uit voor de Belgische derdeklasser RACS Couillet. Een andere oude bekende die bondscoach Robert Nouzaret opriep, is Souleymane Youla. Hij speelde ooit voor Lokeren en Anderlecht en is momenteel actief bij Lille OSC. De opvallendste afwezige spelers zijn ook al voetballers met een verleden in België. Ibrahima Yattara (ex-Antwerp) en nu speler van Trabzonspor in Turkije en ook Sambegou Bangoura (ex-Standard, ex-Lokeren en ex-Brussels) die nu bij Boavista Porto voetbalt, zijn er niet bij.De selectie:Doelmannen: Kemoko Camara (geen club), Naby Diarso (Satellite FC) en Naby Yattara (RACS Couillet)Verdedigers: Dianbobo Balde (Celtic Glasgow), Habib Jean Balde (Stade Reims), Alseny Camara (Rodez Aveyron), Ibrahima Camara (Le Mans UC 72), Kevin Constant (FC Toulouse), Mohamed Alimou Diallo (Sivasspor), Daouda Jabi (Trabzonspor), Oumar Kalabane (Vestel Manisaspor) en Kamil Zayatte (Young Boys Bern) Middenveld: Mohamed Cisse (Bursaspor), Pascal Feindouno (AS St.-Etienne), Samuel Johnson (Ismaily), Mohamed Sacko (Étoile du Sahel), Naby Soumah (CS Sfaxien) en Kanfory Sylla (Sivasspor)Aanvallers: Ismael Bangoura (Dynamo Kiev), Karamoko Cisse (Hellas Verona), Victor Correa (AS Cherbourg), Fode Mansare (FC Toulouse) en Souleymane Youla (Lille OSC)

04/01/2008

Het was afgelopen nacht onrustig in Guinee. Ongeveer een jaar na de massale staking en de hevige onlusten van 2007 is er sprake van straatgeweld in Conakry en Dalaba. Hierbij zouden er al twee doden zijn gevallen. De oorzaak van het tumult ligt oa. in de nieuwjaarstoespraak van de president Lansana Conte. Conte drukte hierbij zijn ongenoegen uit over het afgelopen regeringsjaar en beloofde zelf een regeringshervorming door te voeren samen met het herstel van het centrale gezag. Inmiddels werd de minister van communicatie bij presidentieel besluit al vervangen.

2008 belooft trouwens een bijzonder jaar te worden voor Guinée. Het land viert zijn 50-jarig bestaan en groot zijn eveneens de verwachtingen voor de Africa-cup voetbal waar Guinée tot de outsiders behoort.

04/01/2008

Via deze blog kan je nu ook de 100 verslagen lezen over ons Guinees avontuur tussen september 2004 en augustus 2006.

04/01/2008

Een kort overzichtje van het afgelopen werkjaar in het kindervoedingscentrum CEPAN :


- In 2007 kreeg het centrum gemiddeld zo'n 60 kindjes per maand over de vloer. In totaal werden 733 kinderen behandeld, het aantal consultaties bedroeg 1037.


  • 28 % van de kinderen is goed gevoed
  • 43 % van de kinderen is licht ondervoed
  • 29% van de kinderen is ernstig ondervoed

- 88% van de baby's komt uit een moslimgezin terwijl de overige 12% christen is.