Frisbee in Guinee geïntroduceerd.

Ons werkbezoek met Pasen 2008 zal in Tomboyah niet onopgemerkt voorbij gegaan zijn. Peter & Wouter initieerden de plaastelijke gemeenschap in de geheimen van het frisbee-spel. Hilariteit alom, kijk en geniet mee :


CEPAN Coyah draait op volle toeren !We kregen onlangs ons 24ste verslag toegestuurd vanuit Coyah met gegevens over het kindervoedingscentrum. Hierbij geven we wat meer info over de bereikte doelgroep en de geboekte resultaten. Deze gegevens worden samengesteld via maandelijkse rapporten van de CEPAN-equipe, ons toegestuurd vanuit Coyah en Wonkifon.


In 2007-2008 werden gemiddeld zo’n 83 kinderen/maand behandeld. Een groot deel van hen (51%) is duidelijk ondervoed. Maandelijks krijgt het centrum ook te maken met zwaar ondervoede kinderen met een ernstige voedseldeficiëntie van meer dan 40%. Deze kinderen verkeren in een acuut levensgevaar. Gelukkig is dit cijfer afgenomen gedurende de voorbije twee jaar.


Opvallend is ook dat dit parochiale initiatief voornamelijk bezocht wordt door moslimvrouwen. Slechts een kleine 10% is van christelijke afkomst. Het centrum draagt op deze manier ook bij tot een grotere verdraagzaamheid tussen mensen met verschillende geloofsachtergrond.

Vanaf 2008 kregen we van de plaatselijke overheid interessante informatie inzake het geboortecijfer in Coyah. Dit cijfer liet ons toe om de dekkingsgraad te berekenen van het centrum. Deze dekkingsgraad geeft een indicatie over het impact van het centrum op de bevolking van Coyah. Op dit moment situeert deze dekkingsgraad op zo’n 39%. Een van de hoofddoelen voor volgend jaar zal zeker zijn om dit cijfer te verhogen.

Wie is Moussa Dadis Camara ?


Guinée heeft dus een nieuwe president. Volgens onze eerste telefonische contacten lijkt ook de bevolking deze jonge officier het volle vertrouwen te geven. Wie is deze "new kid in town" ?

Eerste opvallend feit is dat het om een "Forrestier" gaat, iemand uit de oostelijke regionen die gekenmerkt worden door een evenaarsklimaat. Hij werd geboren in Kouré vlakbij de grensstad Lola. Deze regio wordt gekenmerkt door een heel eigen cultuur, sterk verschilend van de grotere ethnische groepen van de rest van het land.

Tweede opvallend feit is dat het om een goed geschoold iemand gaat. Na zijn secundaire school volgde hij vanaf 1986 universitaire studies in Conakry waar hij een master haalde in Economie en Financiën. Van 1990 tot 2004 engageerde hij zich in het leger waar hij uiteindelijk benoemd werd tot "chef section carburant". Van 2004 tot 2006 kreeg hij een extra opleiding management in Duitsland.

Derde opvallend feit is dat Moussa Camara de eerste christelijke president van Guinée is, toch niet echt evident in een land waar 95% moslims leven. Verder is hij getrouwd en heeft kinderen. Hij spreekt vlot verschillende talen waaronder Frans en Duits, Soesoe, Malinké en zijn moedertaal het Kpèlè.
Vandaag ontmoette Camara al verschillende hoogwaardigheidsbekleders uit de verschillende sectoren van het land. Tijdens dit "charme-offensief" klonk er in alle geval harde taal aan het adres van eventuele corrupte zakenlui die via miljardencontracten hun eigen zakken proberen te vullen met de rijkdommen van Guinée. Meer dan een derde van de wereldvoorraad bauxiet bevindt zich in Guinese bodem, verder is het land rijk aan allerlei ertsen zoals goud, diamant, ijzer, koper en uranium. Het zou misschien wel eens kunnen dat de echte revolutie nog moet beginnen...

Jawel, Moussa Dadis Camara de nieuwe president van Guinée.


Het lijkt er meer en meer op dat kapitein Camara effectief de derde president van Guinée wordt. Blijkbaar hebben de huidige ministers zijn autoriteit aanvaard en heeft hij op zijn beurt hen de opdracht gegeven hun job verder te zetten. Klaar is kees, zo lijkt het toch... Vandaag kon er zelfs een zalige kerstwens af voor de christelijke minderheid. Nu nog morgen de moeilijke klip van de begrafenis van Conté omzeilen en de derde republiek kan definitief van start gaan. In hoeverre dit effectief ook een verandering zal betekenen voor de doorsnee Guineeër is maar zeer de vraag.

Na de dood van de president heeft het dus twee dagen geduurd vooraleer het regime weer de draad kan heropnemen. En dit alles blijkbaar met instemming van het volk. Guinée lijkt zo nogmaals te bewijzen een "cas apart" te zijn en maakt zijn naam als "sixième continent" voorlopig waar ...

Moussa Dadis Camara: De nieuwe president van Guinée ?


Kapitein Moussa Dadis Camara werd door het CNDD (bestaande uit 32 personen...) uitgeroepen tot nieuwe president van Guinée. Zo snel kan het dus gaan in Guinée. In de straten van Conakry zou hij al toegejuicht geweest zijn door duizenden mensen.

Het valt nu af te wachten hoe de officiële instanties, die grondwettelijk de overgangstermijn naar nieuwe presidentsverkiezingen moesten verzorgen, zullen reageren. Het is ook niet duidelijk in hoeverre deze laatste nog gesteund worden door militairen. Tot nu toe kregen zij nog steeds de steun van de internationale gemeenschap waaronder de EU, de VS, de VN en de Afrikaanse Unie. Een internationale delegatie zal donderdag trachten de militairen te overhalen de wettelijke overgangsregeling te respecteren.

De "société civile" lijkt verdeeld over haar standpunt betreffende het CNDD.

Het hele scenario toont duidelijk aan hoe groot het machtsvacuüm is in Guinée. Als westerling bekijk je dit uiteraard met de nodige kritische bedenkingen en stel je je vragen bij de "D" van de CDNN. Anderzijds is het te begrijpen dat de grondwettelijke keuze die een overgangsperiode voorziet met het oog op nieuwe presidentsverkiezingen gepercipieerd wordt als het in stand houden van het huidige corrupte regime. Een Conté-regime zonder Conté zeg maar. Vandaar de roep tot verandering tout court... ongeacht de manier waarop...

Dood van Lansana Conte - CNDD aan de macht ?


Het CNDD maakte vandaag een lijst bekend van zijn samengestelde "regeringsraad". Het gaat om 26 militairen en 6 burgers. Het blijft onduidelijk wie de eindverantwoordelijkheid draagt. Wel beloofde het CNDD verkiezingen te organiseren tegen eind 2010. Op die manier voorziet het zelf in een overgangsperiode van maar liefst twee jaar ! Ze beschuldigden verder de "loyalisten" van militaire steun te zoeken in het buitenland.


Een belangrijke mededeling kwam er ook van een van de woordvoerders van de zogenaamde "société civile". Deze burgerbeweging zorgde voor de protesten gedurende de afgelopen maanden tegen het regime van Conte. Welnu, de "société civile" steunt het CNDD niet !! Ze verklaren niet te willen meewerken aan een regime van drugbaronnen...


Op dit moment is de situatie in de hoofdstad en in de rest van het land eerder rustig. Iedereen kijkt echter gespannen uit naar de dag van de begrafenis van Conte. Hoe zal dit georganiseerd worden ? Op welke manier zullen de putchisten reageren ? Er wordt verwacht dat de begrafenis vrijdag zal plaatsvinden.


Dood van president Lansana Conte - Militaire coupDe president van Guinée, Lansana Conte, is gisterenavond in Conakry overleden. Na een militaire staatsgreep in 1984, regeerde hij het land met ijzeren hand. Precies 50 jaar na de onafhankelijkheid van Guinée staat het land dus opnieuw voor onzekere tijden. Vanmorgen kregen we berichten dat een 100-tal militairen een staatsgreep hebben gepleegd onder bevel van een jonge kapitein Moussa Camara. Deze laatste legde al een verklaring af op de nationale staatsomroep RTG. Hierbij verantwoorde hij zijn interventie als volgt :

" La Guinée a fêté le cinquantenaire de son indépendance le 2 octobre avec un classement dans la catégorie des pays les plus pauvres de la planète. Avec les immenses ressources naturelles dont elle est dotée, la Guinée aurait pu être beaucoup plus prospère, mais l'histoire et les hommes en ont décidé autrement. Les détournements de deniers publics, la corruption généralisée, l'impunité érigée en méthode de gouvernement, l'anarchie dans l'appareil de l'Etat ont fini par plonger notre pays dans une situation économique catastrophique, particulièrement dramatique pour la grande majorité des Guinéens.

Les membres de l'actuel gouvernement sont en grande partie responsables de ces crises sociales et économique sans précédent, de même les institutions républicaines ont brillé par leur incapacité à s'impliquer dans la résolution de cette crise ».


11u50 : Volgens een laatste persbericht van Guineenews zouden de putchisten (verzameld onder de naam CNDD (Comité national pour la démocratie et le développement) alle parlementsleden en hogere officieren van het leger aangemaand hebben om zich te verzamelen in het legerkwartier Alpha Yaya in Conakry teneinde hun veiligheid te kunnen verzekeren. Er is tot nu toe nog geen sprake van geweld.
13u00 : In twee nieuwe persberichten roept het CNDD de bevolking over het hele land op tot kalmte. Om plunderingen te voorkomen heerst er een samenscholingsverbod. Verder belooft het CNDD alle internationale akkoorden te respecteren.
18u00 : De toestand wordt met de minuut onduidelijker. Het lijkt er in alle geval op dat een "normale" grondwettelijke overgangsregeling naar nieuwe verkiezingen veraf is. Binnen het leger lijkt er een spanning te ontstaan tussen de loyalisten (zij die de grondwettelijke overgangsperiode willen respecteren) en de putchisten (zij die willen komaf maken met het "ancien régime"). Voor het eerst is er ook sprake van geweerschoten in de legerkampen van de hoofdstad.

Krak van het jaar !

Bram is genomineerd als "Krak van het jaar" in de gemeente De Haan. Door op hem te stemmen, komt onze vzw in de kijker te staan en wat reclame kunnen we best gebruiken. Door uw stem ( indien Bram de winnaar wordt) krijgt onze vzw een volledige bladzijde "reclame" in de Krant van West- Vlaanderen, met name De Zeewacht.
Kies als gemeente De Haan en als kandidaat : Bram Dewaele.
Dank u !